Om oss

Følg oss:

Epost: post@israelsvenner.no

Facebookgruppe: Israels Venner i Norge

Bank-konto: 4212 16 06792

Om oss

 

Israels Venner i Norge (IVIN) ble stiftet den 09.06.2016.

 

Vår formålsparagraf er:

 

Israels Venner i Norge (IVIN) er en partipolitisk uavhengig og religiøst nøytral organisasjon med et overordnet mål om at jøder i Israel og i verden forøvrig skal få leve i fred. IVIN ønsker å spre balansert kunnskap og informasjon om Israel for derigjennom å skape større sympati for Israel og jødene - og slik motarbeide fremveksten av antisemittismen i vår tid.

 

IVIN er religiøs nøytral, men anerkjenner Norges judeo-kristne arv. Denne arven ser vi som forutsetningen for både menneskerettighetene og det sekulariserte samfunnet vi har i Norge i dag.

 

Vi vil arbeide mot antisemittisme gjennom forståelse for Israel og jødenes sak. Vi ønsker å skape mer forståelse, kunnskap og sympati for Israel fordi vi tror en slik kunnskap vil demme opp mot antisemittismen som vi ser vokser i Europa og i Norge.

 

Som organisasjon er IVIN partipolitisk og religiøs nøytral. Vi ønsker likevel å presisere at bidrag og deltagelse fra medlemmer, foredragsholdere og debattanter fra ulike politiske partier, religiøse og ikke-religiøse samfunn naturlig hører inn under vårt engasjement for Israel og jødene. IVIN er en forening med stor takhøyde der ulike stemmer kan delta og forenes i samme sak: Å redusere antisemittismen gjennom balansert informasjon om Israel.

 

Copyright @ All Rights Reserved