Hjem

Følg oss:

Epost: post@israelsvenner.no

Facebookgruppe: Israels Venner i Norge

Bank-konto: 4212 16 06792

Ny Israel-forening bygges opp i Norge

 

I en tid med stadig økende omfang av antisemittisme er det i Norge et klart behov for en forening med bred forankring og mange stemmer for å tale jøders og Israels sak.

 

Israels Venner i Norge (IVIN) er en partipolitisk uavhengig og religiøst nøytral organisasjon basert på Norges judeo-kristne arv og tradisjon. Vi vil arbeide mot antisemittisme gjennom forståelse for Israels sak. Vi ønsker å skape mer forståelse, kunnskap og sympati for Israel fordi vi tror en slik kunnskap vil demme opp mot antisemittismen som vi ser vokser i Europa og i Norge. Vi er stadig vitne til en medie-formidling som altfor ofte blir unyansert og ensidig, med en brodd mot Israel som til tider kan fortone seg som kampanje-journalistikk, støttet av nettverk og organisasjoner som gjerne ikke er så synlige på overflaten. Vi ønsker å nyansere denne journalistikken som direkte og indirekte går på å fravriste jøder historiske og folkerettslige rettigheter i sitt eget land. Gjennom informasjonsformidling, arbeid i og med media – inklusive sosiale medier – ønsker vi å skape en reell motvekt mot det som i sin konsekvens fortoner seg som anti-semittisk virksomhet i ulike former også i vårt land.

 

Les om foredrag med Hege Storhaug på vår nyhetside.

Copyright @ All Rights Reserved