Medlemskap

Følg oss:

Epost: post@israelsvenner.no

Facebookgruppe: Israels Venner i Norge

Bank-konto: 4212 16 06792

Vi ønsker deg velkommen som medlem i Israels Venner i Norge.

Vi venter nettopp på deg for å bli en sterk forening mot antisemittisme og for å tale Israel og jødenes sak.

 

Du kan enkelt registrere deg som medlem ved å fylle ut skjema under og trykke knappen "send innmelding".

 

Kontingenten betales til konto 4212 16 06792.

 

Medlemskontingent for resten av 2016 er NOK 100 for alle.

Ellers er kontingenten pr år fastsatt slik:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltmedlem

Familiemedlem (påfør navn på samtlige medlemmer)

Vanlig medlem

kr 300

kr 400

Pensjonist, trygdet eller student

kr 200

kr 300

Merk innbetalingen med "Medlemskap og navn". Når innmeldingsskjema er mottatt og innbetalingen av kontingenten er registrert, er medlemskapet i orden.

Medlemskapet følger kalenderåret og påminnelse om fornyelse ved ny innbetaling sendes ut til medlemmene pr epost i januar hvert år.

 

Vi takker for at du vil bli medlem i vår forening og bidra for Israel og kamp mot antisemittismen.

MEDLEMSREGISTRERING

 
Enkeltmedlemskap
Familiemedlemskap
Enkeltmedlemskap pensjonist, trygdet eller student
Famiiemedlemskap pensjonist, trygdet eller student
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright @ All Rights Reserved